Gratis psykologsamtaler gavner unge

Foto: Randers Kommune.
dato

Unge mellem 20-25 år har siden 2019 kunnet få op til fem gratis psykologsamtaler. En evaluering viser, at tilbuddet er gavnligt for mange.

Før den første samtale og efter samtaleforløbets afslutning bliver de unge bedt om at besvare et spørgeskema, og det gør omtrent 60 procent. Efter samtalerne svarer 85 procent af de unge for eksempel, at de har brugt samtalernes indhold i deres hverdag, og 73 procent angiver, at samtalerne i meget høj eller i høj grad har haft positiv indflydelse. De unge bliver også bedt om at vurdere deres tanker og følelser henholdsvis før og efter samtalerne, og efter forløbet er der en stigning i antallet af unge, der angiver, at de ofte eller hele tiden oplever sig optimistisk i forhold til fremtiden, føler sig mere afslappede og har klaret problemer godt.

"Det er glædeligt, at psykologsamtalerne er med til at gøre en positiv forskel for de unge. Unges mentale sundhed er et af de områder, vi har fokus på i sundhedspolitikken, fordi vi ved, at mange unge desværre har mentale udfordringer," siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Strategier til hverdagens udfordringer
De fleste unge henvender sig, fordi de oplever udfordringer relateret til depression, angst, identitet og selvværd, sociale problemer og forældreudfordringer.

"Vi hjælper dem blandt andet med at finde strategier til, hvordan de kan håndtere de udfordringer, de oplever i hverdagen, så de får en øget trivsel. I den aldersgruppe står mange over for store valg som at skulle vælge uddannelse, finde arbejde og få økonomien til at hænge sammen, og det vækker mange bekymringer, fordi man kan være bange for at vælge forkert," siger Signe Søndergaard Baden, psykolog i Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden i Randers Kommune og fortsætter:

"For mange af de unge er det første gang, de møder en psykolog. Det er derfor dejligt, at mange går herfra med en god oplevelse. I fremtiden kan det betyde, at de også opsøger hjælp og for eksempel kontakter en psykolog, hvis de har brug for det i stedet for at gå med det selv."

En af dem, der har gjort brug af tilbuddet er 22-årige Julie Vissing Kjersgaard Nielsen. Og det har betydet meget for hende.

"Jeg synes, at det giver god mening, at man kan få det her tilbud, fordi det er vigtigt, at ligesom man passer på sig selv fysisk, skal man også gøre det psykisk. Mange unge har udfordringer, som det kan være svært at tale om. Jeg har fået forskellige redskaber, som jeg kan bruge i fremtiden til forskellige situationer, som kan opstå. Og så er det dejligt at få lettet hjerte og hjerne for alle de tanker, som man har gået rundt med," siger Julie Vissing Kjersgaard Nielsen, der også har anbefalet tilbuddet til sin omgangskreds.

Del af fokus på mental sundhed
Siden tilbuddets opstart i juli 2019 har i alt cirka 650 unge opstartet et samtaleforløb. Tilbuddet om gratis psykologsamtaler til unge mellem 20-25 år er en del af Sundhedspolitikkens fokus på børn og unges mentale sundhed. Indsatsen startede som et projekt i 2019. På baggrund af de gode erfaringer med tilbuddet blev det permanentgjort med budgetaftalen i 2022. Tilbuddet er målrettet unge, som oplever lettere mentale helbredsudfordringer og ikke modtager anden hjælp eller behandling.

Formålet med gratis psykologsamtaler til unge er fastsat ud fra en antagelse om, at man med tidlig psykologisk indsats kan forebygge, at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet kan udvikle sig til mere alvorlige problematikker.


https://www.randers.dk/nyheder/gratis-psykologsamtaler-gavner-unge/
Kilde: Randers Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.