Randers Kommune får nu ansvaret retur for at afværge skader efter jordskred

Foto: Randers Kommune.
dato

Fra 1. februar 2024 har Randers Kommune overtaget ansvaret for at håndtere miljøskaderne efter jordskredet ved Nordic Waste.

Dette sker efter det blev konstateret, at der ikke kunne opnås sikkerhed i konkursboet efter Nordic Waste. Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, har udtalt, at kommunen vil fortsætte indsatsen og modtager et økonomisk bidrag til at fortsætte akutfasen.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse om, at myndighedsansvaret for den resterende del af miljøskadesagen går tilbage til Randers. Kommunen får den resterende del af de 205 mio. kr. fra aktstykket til at dække udgifter fra og med 1. februar.

Udgifter på omkring 100 mio. kr., som kommunen har haft i den første tid efter Nordic Waste forlod skadestedet, er dog ikke omfattet af aktstykket, men indgår som krav i konkursboet. Miljøstyrelsen vil fortsat deltage i indsatsen.


https://www.randers.dk/nyheder/randers-kommune-faar-nu-ansvaret-retur-for-at-afvaerge-skader-efter-jordskred/
Kilde: Randers Kommune