Renseanlæg startet ved Nordic Waste

Foto: Randers Kommune.
dato

Et nyt forsøg med et renseanlæg er blevet iværksat ved Nordic Waste's skadested den 4. februar 2024.

Renseanlægget, der er placeret på nordsiden af skadestedet, er i en indledende fase, hvor det bliver kalibreret og justeret.

Renseprocessen involverer rensning af vand fra et bassin, hvorefter det rensede vand ledes til et andet bassin og transporteres til Vandmiljø Randers. Formålet med dette forsøg er at rense vandet på stedet og øge mængden af vand, der kan sendes til Vandmiljø Randers' renseanlæg.

På nuværende tidspunkt modtager Vandmiljø Randers kun 1% ekstra spildevand fra Nordic Waste, men målet er at øge denne mængde. Etableringen af det lokale renseanlæg er et vigtigt skridt i håndteringen af de store mængder overfladevand.

De største udfordringer er en høj pH-værdi og tungmetaller i overfladevandet. Forsøget sigter mod at reducere pH-værdien og begrænse indholdet af tungmetaller.

Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, Jens Heslop, har forklaret, hvordan det mobile renseanlæg fungerer.


https://www.randers.dk/nyheder/renseanlaeg-startet-ved-nordic-waste/
Kilde: Randers Kommune