Vejarbejde vil påvirke trafikken på Grenåvej

Foto: Randers Kommune.
dato

Fra 27. november til midten af december vil Grenåvej være indsnævret fra Ørneborgvej til Kristrup Engvej på grund af vejarbejde.

Dette vil kræve ekstra tålmodighed fra trafikanterne, da hastighedsgrænsen sænkes til 50 km/t. Cyklister i retning mod Randers vil blive omdirigeret til den modsatte side af vejen.

Arbejdet er en del af etableringen af en ny sidevej til Grenåvej, som vil fungere som adgangsvej til Brødstedlundområdet.

Desuden vil Grenåvej være helt spærret for trafik natten mellem 3. og 4. december, hvor Vandmiljø Randers vil udføre arbejde.

Der vil være skiltet med omkørsel via Kristrupvej, og busserne på strækningen vil blive omlagt. Efter genåbningen mandag morgen vil hastigheden være sænket indtil ny asfalt er lagt.


https://www.randers.dk/nyheder/vejarbejde-vil-paavirke-trafikken-paa-grenaavej/
Kilde: Randers Kommune